భండారా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భండారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భండారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 51,780
భండారా 21 మే 2022 51,730
చంద్రపూర్ 21 మే 2022 51,730
చింద్వారా 21 మే 2022 51,780
దిగ్లిపూర్ 21 మే 2022 52,220
గోండియా 21 మే 2022 51,730
నాగ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 51,710
సియోని 21 మే 2022 51,780
వార్ధ 21 మే 2022 51,730
భండారా : బంగారం ధర

భండారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 63,070
భండారా 21 మే 2022 63,010
చంద్రపూర్ 21 మే 2022 63,010
చింద్వారా 21 మే 2022 63,070
దిగ్లిపూర్ 21 మే 2022 63,610
గోండియా 21 మే 2022 63,010
నాగ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 62,980
సియోని 21 మే 2022 63,070
వార్ధ 21 మే 2022 63,010
భండారా : వెండి ధర