భివానీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భివానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భివానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్వార్ 20 మే 2022 51,390
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 51,410
భివానీ 20 మే 2022 51,380
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 51,380
చురు 20 మే 2022 51,390
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 51,310
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 51,310
ద్వారక 20 మే 2022 51,310
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గుర్గావ్ 20 మే 2022 51,380
హిసార్ 20 మే 2022 51,380
J జ్జర్ 20 మే 2022 51,380
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,390
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 51,380
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
మేవాట్ 20 మే 2022 51,380
నరేలా 20 మే 2022 51,310
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 51,310
పాల్వాల్ 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 51,310
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 51,310
రేవారి 20 మే 2022 51,380
రోహిణి 20 మే 2022 51,310
రోహ్తక్ 20 మే 2022 51,380
సాకేత్ 20 మే 2022 51,310
షహదారా 20 మే 2022 51,310
షంలి 20 మే 2022 51,410
సికార్ 20 మే 2022 51,390
సిర్సా 20 మే 2022 51,380
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
యమునా విహార్ 20 మే 2022 51,310
భివానీ : బంగారం ధర

భివానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్వార్ 20 మే 2022 62,190
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 62,220
భివానీ 20 మే 2022 62,190
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 62,190
చురు 20 మే 2022 62,190
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 62,100
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 62,100
ద్వారక 20 మే 2022 62,100
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గుర్గావ్ 20 మే 2022 62,190
హిసార్ 20 మే 2022 62,190
J జ్జర్ 20 మే 2022 62,190
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 62,190
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 62,190
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
మేవాట్ 20 మే 2022 62,190
నరేలా 20 మే 2022 62,100
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 62,100
పాల్వాల్ 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 62,100
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 62,100
రేవారి 20 మే 2022 62,190
రోహిణి 20 మే 2022 62,100
రోహ్తక్ 20 మే 2022 62,190
సాకేత్ 20 మే 2022 62,100
షహదారా 20 మే 2022 62,100
షంలి 20 మే 2022 62,220
సికార్ 20 మే 2022 62,190
సిర్సా 20 మే 2022 62,190
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
యమునా విహార్ 20 మే 2022 62,100
భివానీ : వెండి ధర