బీదర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీదర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీదర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 20 మే 2022 51,430
గుల్బర్గా 20 మే 2022 51,430
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 51,470
కామారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
లాతూర్ 20 మే 2022 51,400
మెదక్ 20 మే 2022 51,470
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 51,470
నందే 20 మే 2022 51,400
నిర్మల్ 20 మే 2022 51,470
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 51,470
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 51,400
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 51,470
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
సిద్దిపేట 20 మే 2022 51,470
వికారాబాద్ 20 మే 2022 51,470
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 51,470
యాద్గిర్ 20 మే 2022 51,430
బీదర్ : బంగారం ధర

బీదర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 20 మే 2022 62,250
గుల్బర్గా 20 మే 2022 62,250
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 62,300
కామారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
లాతూర్ 20 మే 2022 62,200
మెదక్ 20 మే 2022 62,300
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 62,300
నందే 20 మే 2022 62,200
నిర్మల్ 20 మే 2022 62,300
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 62,300
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 62,200
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 62,300
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
సిద్దిపేట 20 మే 2022 62,300
వికారాబాద్ 20 మే 2022 62,300
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 62,300
యాద్గిర్ 20 మే 2022 62,250
బీదర్ : వెండి ధర