బీజాపూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీజాపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీజాపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 51,810
బీజాపూర్ 21 మే 2022 51,710
దంతేవాడ 21 మే 2022 51,710
గాడ్చిరోలి 21 మే 2022 51,730
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 51,710
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 51,810
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 21 మే 2022 51,810
కొండగావ్ 21 మే 2022 51,710
మహాబుబాబాద్ 21 మే 2022 51,810
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 51,740
మాంచెరియల్ 21 మే 2022 51,810
పెద్దపల్లి 21 మే 2022 51,810
సుక్మా 21 మే 2022 51,710
వరంగల్ 21 మే 2022 51,810
వరంగల్ గ్రామీణ 21 మే 2022 51,810
బీజాపూర్ : బంగారం ధర

బీజాపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 63,100
బీజాపూర్ 21 మే 2022 62,980
దంతేవాడ 21 మే 2022 62,980
గాడ్చిరోలి 21 మే 2022 63,010
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 62,980
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 63,100
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 21 మే 2022 63,100
కొండగావ్ 21 మే 2022 62,980
మహాబుబాబాద్ 21 మే 2022 63,100
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 63,020
మాంచెరియల్ 21 మే 2022 63,100
పెద్దపల్లి 21 మే 2022 63,100
సుక్మా 21 మే 2022 62,980
వరంగల్ 21 మే 2022 63,100
వరంగల్ గ్రామీణ 21 మే 2022 63,100
బీజాపూర్ : వెండి ధర