చమరాజ్‌నగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చమరాజ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చమరాజ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెంగళూరు 20 మే 2022 51,430
బెంగళూరు గ్రామీణ 20 మే 2022 51,430
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,430
చిక్కబల్లపుర 20 మే 2022 51,430
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 51,540
ధర్మపురి 20 మే 2022 51,540
ఈరోడ్ 20 మే 2022 51,540
కరూర్ 20 మే 2022 51,540
కోలార్ 20 మే 2022 51,430
కృష్ణగిరి 20 మే 2022 51,540
మాండ్యా 20 మే 2022 51,430
మైసూర్ 20 మే 2022 51,430
నమక్కల్ 20 మే 2022 51,540
నీలగిరి 20 మే 2022 51,540
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 51,550
రామనగర 20 మే 2022 51,430
సేలం 20 మే 2022 51,540
తిరుపూర్ 20 మే 2022 51,540
తుమ్కూర్ 20 మే 2022 51,430
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,550
చమరాజ్‌నగర్ : బంగారం ధర

చమరాజ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెంగళూరు 20 మే 2022 62,250
బెంగళూరు గ్రామీణ 20 మే 2022 62,250
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,250
చిక్కబల్లపుర 20 మే 2022 62,250
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 62,380
ధర్మపురి 20 మే 2022 62,380
ఈరోడ్ 20 మే 2022 62,380
కరూర్ 20 మే 2022 62,380
కోలార్ 20 మే 2022 62,250
కృష్ణగిరి 20 మే 2022 62,380
మాండ్యా 20 మే 2022 62,250
మైసూర్ 20 మే 2022 62,250
నమక్కల్ 20 మే 2022 62,380
నీలగిరి 20 మే 2022 62,380
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 62,390
రామనగర 20 మే 2022 62,250
సేలం 20 మే 2022 62,380
తిరుపూర్ 20 మే 2022 62,380
తుమ్కూర్ 20 మే 2022 62,250
వయనాడ్ 20 మే 2022 62,390
చమరాజ్‌నగర్ : వెండి ధర