చిత్తూరు : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చిత్తూరు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చిత్తూరు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చెన్నై 20 మే 2022 51,540
చిక్కబల్లపుర 20 మే 2022 51,430
చిత్తూరు 20 మే 2022 51,470
కదప 20 మే 2022 51,470
కాంచీపురం 20 మే 2022 51,540
కోలార్ 20 మే 2022 51,430
కృష్ణగిరి 20 మే 2022 51,540
తిరువల్లూరు 20 మే 2022 51,540
తిరువన్నమలై 20 మే 2022 51,540
వెల్లూర్ 20 మే 2022 51,540
విలుప్పురం 20 మే 2022 51,540
చిత్తూరు : బంగారం ధర

చిత్తూరు : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చెన్నై 20 మే 2022 62,380
చిక్కబల్లపుర 20 మే 2022 62,250
చిత్తూరు 20 మే 2022 62,300
కదప 20 మే 2022 62,300
కాంచీపురం 20 మే 2022 62,380
కోలార్ 20 మే 2022 62,250
కృష్ణగిరి 20 మే 2022 62,380
తిరువల్లూరు 20 మే 2022 62,380
తిరువన్నమలై 20 మే 2022 62,380
వెల్లూర్ 20 మే 2022 62,380
విలుప్పురం 20 మే 2022 62,380
చిత్తూరు : వెండి ధర