డెహ్రాడూన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డెహ్రాడూన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డెహ్రాడూన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 51,380
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 51,410
చమోలి 20 మే 2022 51,420
చండీగ .్ 20 మే 2022 51,400
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 51,420
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 51,400
హరిద్వార్ 20 మే 2022 51,420
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కిన్నౌర్ 20 మే 2022 51,450
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
మీరట్ 20 మే 2022 51,410
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
పంచకుల 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
పౌరి 20 మే 2022 51,420
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 51,420
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 51,400
షంలి 20 మే 2022 51,410
సిమ్లా 20 మే 2022 51,450
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 51,450
సోలన్ 20 మే 2022 51,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 20 మే 2022 51,420
ఉత్తర్కాషి 20 మే 2022 51,420
యమునానగర్ 20 మే 2022 51,380
డెహ్రాడూన్ : బంగారం ధర

డెహ్రాడూన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 62,190
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 62,220
చమోలి 20 మే 2022 62,230
చండీగ .్ 20 మే 2022 62,200
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 62,230
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 62,200
హరిద్వార్ 20 మే 2022 62,230
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కిన్నౌర్ 20 మే 2022 62,270
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
మీరట్ 20 మే 2022 62,220
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
పంచకుల 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
పౌరి 20 మే 2022 62,230
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 62,230
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 62,200
షంలి 20 మే 2022 62,220
సిమ్లా 20 మే 2022 62,270
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 62,270
సోలన్ 20 మే 2022 62,270
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 20 మే 2022 62,230
ఉత్తర్కాషి 20 మే 2022 62,230
యమునానగర్ 20 మే 2022 62,190
డెహ్రాడూన్ : వెండి ధర