గుల్బర్గా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గుల్బర్గా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గుల్బర్గా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 21 మే 2022 51,770
బీజాపూర్ 21 మే 2022 51,770
గుల్బర్గా 21 మే 2022 51,770
లాతూర్ 21 మే 2022 51,730
మెదక్ 21 మే 2022 51,810
ఉస్మానాబాద్ 21 మే 2022 51,730
రాయచూర్ 21 మే 2022 51,770
రంగారెడ్డి 21 మే 2022 51,810
సంగారెడ్డి 21 మే 2022 51,810
సోలాపూర్ 21 మే 2022 51,730
వికారాబాద్ 21 మే 2022 51,810
యాద్గిర్ 21 మే 2022 51,770
గుల్బర్గా : బంగారం ధర

గుల్బర్గా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 21 మే 2022 63,060
బీజాపూర్ 21 మే 2022 63,060
గుల్బర్గా 21 మే 2022 63,060
లాతూర్ 21 మే 2022 63,010
మెదక్ 21 మే 2022 63,100
ఉస్మానాబాద్ 21 మే 2022 63,010
రాయచూర్ 21 మే 2022 63,060
రంగారెడ్డి 21 మే 2022 63,100
సంగారెడ్డి 21 మే 2022 63,100
సోలాపూర్ 21 మే 2022 63,010
వికారాబాద్ 21 మే 2022 63,100
యాద్గిర్ 21 మే 2022 63,060
గుల్బర్గా : వెండి ధర