హరిద్వార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హరిద్వార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హరిద్వార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 51,760
అంబాలా 21 మే 2022 51,720
అమ్రోహా 21 మే 2022 51,740
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 51,760
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 51,740
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 51,740
చమోలి 21 మే 2022 51,760
చండీగ .్ 21 మే 2022 51,730
డెహ్రాడూన్ 21 మే 2022 51,760
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 51,740
హాపూర్ 21 మే 2022 51,740
హరిద్వార్ 21 మే 2022 51,760
కర్నాల్ 21 మే 2022 51,720
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 51,720
మీరట్ 21 మే 2022 51,740
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
నైనిటాల్ 21 మే 2022 51,760
పంచకుల 21 మే 2022 51,720
పానిపట్ 21 మే 2022 51,720
పౌరి 21 మే 2022 51,760
రాంపూర్ 21 మే 2022 51,740
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 51,760
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
సంభల్ 21 మే 2022 51,740
సాస్ నగర్ 21 మే 2022 51,730
షంలి 21 మే 2022 51,740
సిమ్లా 21 మే 2022 51,780
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 51,780
సోలన్ 21 మే 2022 51,780
సోనిపట్ 21 మే 2022 51,720
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 51,760
ఉత్తర్కాషి 21 మే 2022 51,760
యమునానగర్ 21 మే 2022 51,720
హరిద్వార్ : బంగారం ధర

హరిద్వార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 63,040
అంబాలా 21 మే 2022 62,990
అమ్రోహా 21 మే 2022 63,020
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 63,040
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 63,020
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 63,020
చమోలి 21 మే 2022 63,040
చండీగ .్ 21 మే 2022 63,010
డెహ్రాడూన్ 21 మే 2022 63,040
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 63,020
హాపూర్ 21 మే 2022 63,020
హరిద్వార్ 21 మే 2022 63,040
కర్నాల్ 21 మే 2022 62,990
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 62,990
మీరట్ 21 మే 2022 63,020
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
నైనిటాల్ 21 మే 2022 63,040
పంచకుల 21 మే 2022 62,990
పానిపట్ 21 మే 2022 62,990
పౌరి 21 మే 2022 63,040
రాంపూర్ 21 మే 2022 63,020
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 63,040
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
సంభల్ 21 మే 2022 63,020
సాస్ నగర్ 21 మే 2022 63,010
షంలి 21 మే 2022 63,020
సిమ్లా 21 మే 2022 63,070
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 63,070
సోలన్ 21 మే 2022 63,070
సోనిపట్ 21 మే 2022 62,990
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 63,040
ఉత్తర్కాషి 21 మే 2022 63,040
యమునానగర్ 21 మే 2022 62,990
హరిద్వార్ : వెండి ధర