జమ్మూ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జమ్మూ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జమ్మూ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 51,400
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 51,480
బాద్గం 20 మే 2022 51,480
చంబ 20 మే 2022 51,450
దోడా 20 మే 2022 51,480
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
జమ్మూ 20 మే 2022 51,480
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా 20 మే 2022 51,400
కథువా 20 మే 2022 51,480
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 51,480
కుల్గం 20 మే 2022 51,480
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 51,400
పూంచ్ 20 మే 2022 51,480
పుల్వామా 20 మే 2022 51,480
రాజౌరి 20 మే 2022 51,480
రాంబన్ 20 మే 2022 51,480
రియాసి 20 మే 2022 51,480
సాంబా 20 మే 2022 51,480
షోపియన్ 20 మే 2022 51,480
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 51,480
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 51,400
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 51,480
జమ్మూ : బంగారం ధర

జమ్మూ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 62,200
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 62,310
బాద్గం 20 మే 2022 62,310
చంబ 20 మే 2022 62,270
దోడా 20 మే 2022 62,310
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
జమ్మూ 20 మే 2022 62,310
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా 20 మే 2022 62,200
కథువా 20 మే 2022 62,310
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 62,310
కుల్గం 20 మే 2022 62,310
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 62,200
పూంచ్ 20 మే 2022 62,310
పుల్వామా 20 మే 2022 62,310
రాజౌరి 20 మే 2022 62,310
రాంబన్ 20 మే 2022 62,310
రియాసి 20 మే 2022 62,310
సాంబా 20 మే 2022 62,310
షోపియన్ 20 మే 2022 62,310
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 62,310
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 62,200
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 62,310
జమ్మూ : వెండి ధర