జయశంకర్ భూపాల్పా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 51,470
బీజాపూర్ 20 మే 2022 51,380
దంతేవాడ 20 మే 2022 51,380
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 51,400
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 51,470
కరీం నగర్ 20 మే 2022 51,470
ఖమ్మం 20 మే 2022 51,470
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 51,470
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 51,470
మల్కన్‌గిరి 20 మే 2022 51,410
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 51,470
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 51,470
సుక్మా 20 మే 2022 51,380
వరంగల్ 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,470
జయశంకర్ భూపాల్పా : బంగారం ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 62,300
బీజాపూర్ 20 మే 2022 62,180
దంతేవాడ 20 మే 2022 62,180
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 62,200
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 62,300
కరీం నగర్ 20 మే 2022 62,300
ఖమ్మం 20 మే 2022 62,300
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 62,300
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 62,300
మల్కన్‌గిరి 20 మే 2022 62,220
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 62,300
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 62,300
సుక్మా 20 మే 2022 62,180
వరంగల్ 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,300
జయశంకర్ భూపాల్పా : వెండి ధర