Hala లవార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

Hala లవార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

Hala లవార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 51,780
అశోక్నగర్ 21 మే 2022 51,780
బారన్ 21 మే 2022 51,720
బుండి 21 మే 2022 51,720
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 21 మే 2022 51,720
గుణ 21 మే 2022 51,780
Hala లవార్ 21 మే 2022 51,720
కోటా 21 మే 2022 51,720
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 51,780
వేప 21 మే 2022 51,780
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,720
రాజ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,780
షాజాపూర్ 21 మే 2022 51,780
షియోపూర్ 21 మే 2022 51,780
Hala లవార్ : బంగారం ధర

Hala లవార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 63,070
అశోక్నగర్ 21 మే 2022 63,070
బారన్ 21 మే 2022 63,000
బుండి 21 మే 2022 63,000
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 21 మే 2022 63,000
గుణ 21 మే 2022 63,070
Hala లవార్ 21 మే 2022 63,000
కోటా 21 మే 2022 63,000
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 63,070
వేప 21 మే 2022 63,070
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,000
రాజ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,070
షాజాపూర్ 21 మే 2022 63,070
షియోపూర్ 21 మే 2022 63,070
Hala లవార్ : వెండి ధర