జోగులాంబ గద్వాల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జోగులాంబ గద్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జోగులాంబ గద్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 51,810
బళ్లారి 20 మే 2022 51,770
జోగులాంబ గద్వాల్ 20 మే 2022 51,810
కర్నూలు 20 మే 2022 51,810
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,810
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 51,810
రాయచూర్ 20 మే 2022 51,770
వనపతి 20 మే 2022 51,810
యాద్గిర్ 20 మే 2022 51,770
జోగులాంబ గద్వాల్ : బంగారం ధర

జోగులాంబ గద్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 63,100
బళ్లారి 20 మే 2022 63,060
జోగులాంబ గద్వాల్ 20 మే 2022 63,100
కర్నూలు 20 మే 2022 63,100
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 63,100
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 63,100
రాయచూర్ 20 మే 2022 63,060
వనపతి 20 మే 2022 63,100
యాద్గిర్ 20 మే 2022 63,060
జోగులాంబ గద్వాల్ : వెండి ధర