కన్నియకుమారి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కన్నియకుమారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కన్నియకుమారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
కన్నియకుమారి 20 మే 2022 51,540
కొల్లం 20 మే 2022 51,550
పఠనంతిట్ట 20 మే 2022 51,550
తిరువనంతపురం 20 మే 2022 51,550
తిరునెల్వేలి 20 మే 2022 51,540
టుటికోరిన్ 20 మే 2022 51,540
కన్నియకుమారి : బంగారం ధర

కన్నియకుమారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
కన్నియకుమారి 20 మే 2022 62,380
కొల్లం 20 మే 2022 62,390
పఠనంతిట్ట 20 మే 2022 62,390
తిరువనంతపురం 20 మే 2022 62,390
తిరునెల్వేలి 20 మే 2022 62,380
టుటికోరిన్ 20 మే 2022 62,380
కన్నియకుమారి : వెండి ధర