ఖమ్మం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 51,810
గుంటూరు 21 మే 2022 51,810
జంగావ్ 21 మే 2022 51,810
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 51,810
ఖమ్మం 21 మే 2022 51,810
మచిలిపట్నం 21 మే 2022 51,810
మహాబుబాబాద్ 21 మే 2022 51,810
నల్గొండ 21 మే 2022 51,810
సూర్యపేట 21 మే 2022 51,810
వరంగల్ 21 మే 2022 51,810
వరంగల్ గ్రామీణ 21 మే 2022 51,810
పశ్చిమ గోదావరి 21 మే 2022 51,810
యాదద్రి భువనగిరి 21 మే 2022 51,810
ఖమ్మం : బంగారం ధర

ఖమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 63,100
గుంటూరు 21 మే 2022 63,100
జంగావ్ 21 మే 2022 63,100
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 63,100
ఖమ్మం 21 మే 2022 63,100
మచిలిపట్నం 21 మే 2022 63,100
మహాబుబాబాద్ 21 మే 2022 63,100
నల్గొండ 21 మే 2022 63,100
సూర్యపేట 21 మే 2022 63,100
వరంగల్ 21 మే 2022 63,100
వరంగల్ గ్రామీణ 21 మే 2022 63,100
పశ్చిమ గోదావరి 21 మే 2022 63,100
యాదద్రి భువనగిరి 21 మే 2022 63,100
ఖమ్మం : వెండి ధర