మలప్పురం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మలప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మలప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 51,540
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 51,550
కన్నూర్ 20 మే 2022 51,550
కొడగు 20 మే 2022 51,430
కోజికోడ్ 20 మే 2022 51,550
మహే 20 మే 2022 51,570
మలప్పురం 20 మే 2022 51,550
మైసూర్ 20 మే 2022 51,430
నీలగిరి 20 మే 2022 51,540
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 51,550
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 51,550
తిరుపూర్ 20 మే 2022 51,540
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,550
మలప్పురం : బంగారం ధర

మలప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 62,380
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 62,390
కన్నూర్ 20 మే 2022 62,390
కొడగు 20 మే 2022 62,250
కోజికోడ్ 20 మే 2022 62,390
మహే 20 మే 2022 62,420
మలప్పురం 20 మే 2022 62,390
మైసూర్ 20 మే 2022 62,250
నీలగిరి 20 మే 2022 62,380
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 62,390
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 62,390
తిరుపూర్ 20 మే 2022 62,380
వయనాడ్ 20 మే 2022 62,390
మలప్పురం : వెండి ధర