మెహాబుబ్‌నగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మెహాబుబ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మెహాబుబ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 51,470
జోగులాంబ గద్వాల్ 20 మే 2022 51,470
కర్నూలు 20 మే 2022 51,470
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 51,470
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,470
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 51,470
నల్గొండ 20 మే 2022 51,470
రాయచూర్ 20 మే 2022 51,430
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
వికారాబాద్ 20 మే 2022 51,470
వనపతి 20 మే 2022 51,470
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 51,470
యాద్గిర్ 20 మే 2022 51,430
మెహాబుబ్‌నగర్ : బంగారం ధర

మెహాబుబ్‌నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 62,300
జోగులాంబ గద్వాల్ 20 మే 2022 62,300
కర్నూలు 20 మే 2022 62,300
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 62,300
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,300
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 62,300
నల్గొండ 20 మే 2022 62,300
రాయచూర్ 20 మే 2022 62,250
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
వికారాబాద్ 20 మే 2022 62,300
వనపతి 20 మే 2022 62,300
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 62,300
యాద్గిర్ 20 మే 2022 62,250
మెహాబుబ్‌నగర్ : వెండి ధర