పాలక్కాడ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాలక్కాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాలక్కాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 20 మే 2022 51,550
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,430
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 51,540
దిండిగల్ 20 మే 2022 51,540
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 51,550
ఈరోడ్ 20 మే 2022 51,540
ఇడుక్కి 20 మే 2022 51,550
కరూర్ 20 మే 2022 51,540
కొట్టాయం 20 మే 2022 51,550
కోజికోడ్ 20 మే 2022 51,550
మహే 20 మే 2022 51,570
మలప్పురం 20 మే 2022 51,550
నీలగిరి 20 మే 2022 51,540
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 51,550
టెని 20 మే 2022 51,540
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 51,550
తిరుపూర్ 20 మే 2022 51,540
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,550
పాలక్కాడ్ : బంగారం ధర

పాలక్కాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 20 మే 2022 62,390
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,250
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 62,380
దిండిగల్ 20 మే 2022 62,380
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 62,390
ఈరోడ్ 20 మే 2022 62,380
ఇడుక్కి 20 మే 2022 62,390
కరూర్ 20 మే 2022 62,380
కొట్టాయం 20 మే 2022 62,390
కోజికోడ్ 20 మే 2022 62,390
మహే 20 మే 2022 62,420
మలప్పురం 20 మే 2022 62,390
నీలగిరి 20 మే 2022 62,380
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 62,390
టెని 20 మే 2022 62,380
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 62,390
తిరుపూర్ 20 మే 2022 62,380
వయనాడ్ 20 మే 2022 62,390
పాలక్కాడ్ : వెండి ధర