పౌరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పౌరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పౌరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 51,760
అమ్రోహా 21 మే 2022 51,740
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 51,760
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 51,740
చమోలి 21 మే 2022 51,760
చంపావత్ 21 మే 2022 51,760
డెహ్రాడూన్ 21 మే 2022 51,760
హరిద్వార్ 21 మే 2022 51,760
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
నైనిటాల్ 21 మే 2022 51,760
పౌరి 21 మే 2022 51,760
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 51,760
రాంపూర్ 21 మే 2022 51,740
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 51,760
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
షంలి 21 మే 2022 51,740
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 51,780
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 51,760
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 51,760
ఉత్తర్కాషి 21 మే 2022 51,760
యమునానగర్ 21 మే 2022 51,720
పౌరి : బంగారం ధర

పౌరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 63,040
అమ్రోహా 21 మే 2022 63,020
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 63,040
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 63,020
చమోలి 21 మే 2022 63,040
చంపావత్ 21 మే 2022 63,040
డెహ్రాడూన్ 21 మే 2022 63,040
హరిద్వార్ 21 మే 2022 63,040
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
నైనిటాల్ 21 మే 2022 63,040
పౌరి 21 మే 2022 63,040
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 63,040
రాంపూర్ 21 మే 2022 63,020
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 63,040
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
షంలి 21 మే 2022 63,020
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 63,070
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 63,040
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 63,040
ఉత్తర్కాషి 21 మే 2022 63,040
యమునానగర్ 21 మే 2022 62,990
పౌరి : వెండి ధర