రియాసి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రియాసి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రియాసి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 21 మే 2022 51,730
అనంతనాగ్ 21 మే 2022 51,820
బాద్గం 21 మే 2022 51,820
బండిపోరా 21 మే 2022 51,820
బారాముల్లా 21 మే 2022 51,820
చంబ 21 మే 2022 51,780
దోడా 21 మే 2022 51,820
గండెర్బల్ 21 మే 2022 51,820
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
జమ్మూ 21 మే 2022 51,820
కథువా 21 మే 2022 51,820
కిష్త్వార్ 21 మే 2022 51,820
కుల్గం 21 మే 2022 51,820
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 51,730
పూంచ్ 21 మే 2022 51,820
పుల్వామా 21 మే 2022 51,820
రాజౌరి 21 మే 2022 51,820
రాంబన్ 21 మే 2022 51,820
రియాసి 21 మే 2022 51,820
సాంబా 21 మే 2022 51,820
షోపియన్ 21 మే 2022 51,820
శ్రీనగర్ 21 మే 2022 51,820
ఉధంపూర్ 21 మే 2022 51,820
రియాసి : బంగారం ధర

రియాసి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 21 మే 2022 63,010
అనంతనాగ్ 21 మే 2022 63,110
బాద్గం 21 మే 2022 63,110
బండిపోరా 21 మే 2022 63,110
బారాముల్లా 21 మే 2022 63,110
చంబ 21 మే 2022 63,070
దోడా 21 మే 2022 63,110
గండెర్బల్ 21 మే 2022 63,110
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
జమ్మూ 21 మే 2022 63,110
కథువా 21 మే 2022 63,110
కిష్త్వార్ 21 మే 2022 63,110
కుల్గం 21 మే 2022 63,110
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 63,010
పూంచ్ 21 మే 2022 63,110
పుల్వామా 21 మే 2022 63,110
రాజౌరి 21 మే 2022 63,110
రాంబన్ 21 మే 2022 63,110
రియాసి 21 మే 2022 63,110
సాంబా 21 మే 2022 63,110
షోపియన్ 21 మే 2022 63,110
శ్రీనగర్ 21 మే 2022 63,110
ఉధంపూర్ 21 మే 2022 63,110
రియాసి : వెండి ధర