రోహ్తక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్వార్ 20 మే 2022 51,390
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 51,410
భివానీ 20 మే 2022 51,380
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 51,410
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 51,410
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 51,380
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 51,310
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 51,310
ద్వారక 20 మే 2022 51,310
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గుర్గావ్ 20 మే 2022 51,380
హాపూర్ 20 మే 2022 51,410
హిసార్ 20 మే 2022 51,380
J జ్జర్ 20 మే 2022 51,380
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,390
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 51,380
మీరట్ 20 మే 2022 51,410
మేవాట్ 20 మే 2022 51,380
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
నరేలా 20 మే 2022 51,310
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 51,310
పాల్వాల్ 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 51,310
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 51,310
రేవారి 20 మే 2022 51,380
రోహిణి 20 మే 2022 51,310
రోహ్తక్ 20 మే 2022 51,380
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సాకేత్ 20 మే 2022 51,310
షహదారా 20 మే 2022 51,310
షంలి 20 మే 2022 51,410
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
యమునా విహార్ 20 మే 2022 51,310
యమునానగర్ 20 మే 2022 51,380
రోహ్తక్ : బంగారం ధర

రోహ్తక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్వార్ 20 మే 2022 62,190
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 62,220
భివానీ 20 మే 2022 62,190
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 62,220
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 62,220
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 62,190
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 62,100
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 62,100
ద్వారక 20 మే 2022 62,100
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గుర్గావ్ 20 మే 2022 62,190
హాపూర్ 20 మే 2022 62,220
హిసార్ 20 మే 2022 62,190
J జ్జర్ 20 మే 2022 62,190
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 62,190
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 62,190
మీరట్ 20 మే 2022 62,220
మేవాట్ 20 మే 2022 62,190
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
నరేలా 20 మే 2022 62,100
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 62,100
పాల్వాల్ 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 62,100
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 62,100
రేవారి 20 మే 2022 62,190
రోహిణి 20 మే 2022 62,100
రోహ్తక్ 20 మే 2022 62,190
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సాకేత్ 20 మే 2022 62,100
షహదారా 20 మే 2022 62,100
షంలి 20 మే 2022 62,220
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
యమునా విహార్ 20 మే 2022 62,100
యమునానగర్ 20 మే 2022 62,190
రోహ్తక్ : వెండి ధర