సిధి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సిధి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సిధి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 20 మే 2022 51,410
అనుపూర్ 20 మే 2022 51,450
చిత్రకూట్ 20 మే 2022 51,410
దిండోరి 20 మే 2022 51,450
కట్ని 20 మే 2022 51,450
కౌశాంబి 20 మే 2022 51,410
కొరియా 20 మే 2022 51,380
మీర్జాపూర్ 20 మే 2022 51,410
రేవా 20 మే 2022 51,450
సత్నా 20 మే 2022 51,450
షాడోల్ 20 మే 2022 51,450
సిధి 20 మే 2022 51,450
సింగ్రౌలి 20 మే 2022 51,450
సోన్భద్ర 20 మే 2022 51,410
సూరజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,380
ఉమారియా 20 మే 2022 51,450
సిధి : బంగారం ధర

సిధి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 20 మే 2022 62,220
అనుపూర్ 20 మే 2022 62,270
చిత్రకూట్ 20 మే 2022 62,220
దిండోరి 20 మే 2022 62,270
కట్ని 20 మే 2022 62,270
కౌశాంబి 20 మే 2022 62,220
కొరియా 20 మే 2022 62,180
మీర్జాపూర్ 20 మే 2022 62,220
రేవా 20 మే 2022 62,270
సత్నా 20 మే 2022 62,270
షాడోల్ 20 మే 2022 62,270
సిధి 20 మే 2022 62,270
సింగ్రౌలి 20 మే 2022 62,270
సోన్భద్ర 20 మే 2022 62,220
సూరజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,180
ఉమారియా 20 మే 2022 62,270
సిధి : వెండి ధర