సోనిపట్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సోనిపట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సోనిపట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 21 మే 2022 51,720
అమ్రోహా 21 మే 2022 51,740
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 51,740
భివానీ 21 మే 2022 51,720
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 51,740
బులంద్‌షహర్ 21 మే 2022 51,740
చార్కి దాద్రి 21 మే 2022 51,720
సివిల్ లైన్స్ 21 మే 2022 51,640
డిఫెన్స్ కాలనీ 21 మే 2022 51,640
ద్వారక 21 మే 2022 51,640
ఫరీదాబాద్ 21 మే 2022 51,720
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 51,720
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గుర్గావ్ 21 మే 2022 51,720
హాపూర్ 21 మే 2022 51,740
హరిద్వార్ 21 మే 2022 51,760
హిసార్ 21 మే 2022 51,720
J జ్జర్ 21 మే 2022 51,720
జింద్ 21 మే 2022 51,720
కైతల్ 21 మే 2022 51,720
కర్నాల్ 21 మే 2022 51,720
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 51,720
మహేంద్రగ h ్ 21 మే 2022 51,720
మీరట్ 21 మే 2022 51,740
మేవాట్ 21 మే 2022 51,720
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
నరేలా 21 మే 2022 51,640
న్యూఢిల్లీ 21 మే 2022 51,640
పాల్వాల్ 21 మే 2022 51,720
పానిపట్ 21 మే 2022 51,720
పాటియాలా 21 మే 2022 51,730
ప్రీత్ విహార్ 21 మే 2022 51,640
రాజౌరి గార్డెన్ 21 మే 2022 51,640
రేవారి 21 మే 2022 51,720
రోహిణి 21 మే 2022 51,640
రోహ్తక్ 21 మే 2022 51,720
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
సాకేత్ 21 మే 2022 51,640
షహదారా 21 మే 2022 51,640
షంలి 21 మే 2022 51,740
సోనిపట్ 21 మే 2022 51,720
యమునా విహార్ 21 మే 2022 51,640
యమునానగర్ 21 మే 2022 51,720
సోనిపట్ : బంగారం ధర

సోనిపట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 21 మే 2022 62,990
అమ్రోహా 21 మే 2022 63,020
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 63,020
భివానీ 21 మే 2022 62,990
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 63,020
బులంద్‌షహర్ 21 మే 2022 63,020
చార్కి దాద్రి 21 మే 2022 62,990
సివిల్ లైన్స్ 21 మే 2022 62,900
డిఫెన్స్ కాలనీ 21 మే 2022 62,900
ద్వారక 21 మే 2022 62,900
ఫరీదాబాద్ 21 మే 2022 62,990
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 62,990
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గుర్గావ్ 21 మే 2022 62,990
హాపూర్ 21 మే 2022 63,020
హరిద్వార్ 21 మే 2022 63,040
హిసార్ 21 మే 2022 62,990
J జ్జర్ 21 మే 2022 62,990
జింద్ 21 మే 2022 62,990
కైతల్ 21 మే 2022 62,990
కర్నాల్ 21 మే 2022 62,990
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 62,990
మహేంద్రగ h ్ 21 మే 2022 62,990
మీరట్ 21 మే 2022 63,020
మేవాట్ 21 మే 2022 62,990
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
నరేలా 21 మే 2022 62,900
న్యూఢిల్లీ 21 మే 2022 62,900
పాల్వాల్ 21 మే 2022 62,990
పానిపట్ 21 మే 2022 62,990
పాటియాలా 21 మే 2022 63,010
ప్రీత్ విహార్ 21 మే 2022 62,900
రాజౌరి గార్డెన్ 21 మే 2022 62,900
రేవారి 21 మే 2022 62,990
రోహిణి 21 మే 2022 62,900
రోహ్తక్ 21 మే 2022 62,990
సహారాన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
సాకేత్ 21 మే 2022 62,900
షహదారా 21 మే 2022 62,900
షంలి 21 మే 2022 63,020
సోనిపట్ 21 మే 2022 62,990
యమునా విహార్ 21 మే 2022 62,900
యమునానగర్ 21 మే 2022 62,990
సోనిపట్ : వెండి ధర