టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 20 మే 2022 51,420
అమ్రోహా 20 మే 2022 51,410
బాగేశ్వర్ 20 మే 2022 51,420
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 51,410
చమోలి 20 మే 2022 51,420
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 51,420
హరిద్వార్ 20 మే 2022 51,420
కిన్నౌర్ 20 మే 2022 51,450
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
నైనిటాల్ 20 మే 2022 51,420
పౌరి 20 మే 2022 51,420
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 51,420
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
షంలి 20 మే 2022 51,410
సిమ్లా 20 మే 2022 51,450
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 51,450
సోలన్ 20 మే 2022 51,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 20 మే 2022 51,420
ఉత్తర్కాషి 20 మే 2022 51,420
యమునానగర్ 20 మే 2022 51,380
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : బంగారం ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 20 మే 2022 62,230
అమ్రోహా 20 మే 2022 62,220
బాగేశ్వర్ 20 మే 2022 62,230
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 62,220
చమోలి 20 మే 2022 62,230
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 62,230
హరిద్వార్ 20 మే 2022 62,230
కిన్నౌర్ 20 మే 2022 62,270
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
నైనిటాల్ 20 మే 2022 62,230
పౌరి 20 మే 2022 62,230
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 62,230
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
షంలి 20 మే 2022 62,220
సిమ్లా 20 మే 2022 62,270
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 62,270
సోలన్ 20 మే 2022 62,270
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 20 మే 2022 62,230
ఉత్తర్కాషి 20 మే 2022 62,230
యమునానగర్ 20 మే 2022 62,190
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : వెండి ధర