ఉధంపూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉధంపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉధంపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 51,400
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 51,480
బాద్గం 20 మే 2022 51,480
బారాముల్లా 20 మే 2022 51,480
చంబ 20 మే 2022 51,450
దోడా 20 మే 2022 51,480
గండెర్బల్ 20 మే 2022 51,480
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
జమ్మూ 20 మే 2022 51,480
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కథువా 20 మే 2022 51,480
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 51,480
కుల్గం 20 మే 2022 51,480
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 51,400
పూంచ్ 20 మే 2022 51,480
పుల్వామా 20 మే 2022 51,480
రాజౌరి 20 మే 2022 51,480
రాంబన్ 20 మే 2022 51,480
రియాసి 20 మే 2022 51,480
సాంబా 20 మే 2022 51,480
షోపియన్ 20 మే 2022 51,480
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 51,480
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 51,480
ఉధంపూర్ : బంగారం ధర

ఉధంపూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 62,200
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 62,310
బాద్గం 20 మే 2022 62,310
బారాముల్లా 20 మే 2022 62,310
చంబ 20 మే 2022 62,270
దోడా 20 మే 2022 62,310
గండెర్బల్ 20 మే 2022 62,310
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
జమ్మూ 20 మే 2022 62,310
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కథువా 20 మే 2022 62,310
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 62,310
కుల్గం 20 మే 2022 62,310
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 62,200
పూంచ్ 20 మే 2022 62,310
పుల్వామా 20 మే 2022 62,310
రాజౌరి 20 మే 2022 62,310
రాంబన్ 20 మే 2022 62,310
రియాసి 20 మే 2022 62,310
సాంబా 20 మే 2022 62,310
షోపియన్ 20 మే 2022 62,310
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 62,310
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 62,310
ఉధంపూర్ : వెండి ధర