వరంగల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వరంగల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వరంగల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 51,470
బీజాపూర్ 20 మే 2022 51,380
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 51,470
జాగిషియల్ 20 మే 2022 51,470
జంగావ్ 20 మే 2022 51,470
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 51,470
కామారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
కరీం నగర్ 20 మే 2022 51,470
ఖమ్మం 20 మే 2022 51,470
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 51,470
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 51,470
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 51,470
మెదక్ 20 మే 2022 51,470
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 51,470
నల్గొండ 20 మే 2022 51,470
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 51,470
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 51,470
సిద్దిపేట 20 మే 2022 51,470
సూర్యపేట 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,470
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ : బంగారం ధర

వరంగల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 62,300
బీజాపూర్ 20 మే 2022 62,180
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 62,300
జాగిషియల్ 20 మే 2022 62,300
జంగావ్ 20 మే 2022 62,300
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 62,300
కామారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
కరీం నగర్ 20 మే 2022 62,300
ఖమ్మం 20 మే 2022 62,300
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 62,300
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 62,300
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 62,300
మెదక్ 20 మే 2022 62,300
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 62,300
నల్గొండ 20 మే 2022 62,300
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 62,300
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 62,300
సిద్దిపేట 20 మే 2022 62,300
సూర్యపేట 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,300
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ : వెండి ధర