యాదద్రి భువనగిరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

యాదద్రి భువనగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

యాదద్రి భువనగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 20 మే 2022 51,430
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 51,470
జాగిషియల్ 20 మే 2022 51,470
జంగావ్ 20 మే 2022 51,470
కామారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
కరీం నగర్ 20 మే 2022 51,470
ఖమ్మం 20 మే 2022 51,470
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 51,470
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 51,470
మెదక్ 20 మే 2022 51,470
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 51,470
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,470
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 51,470
నల్గొండ 20 మే 2022 51,470
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 51,470
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 51,470
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 51,470
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
సిద్దిపేట 20 మే 2022 51,470
సూర్యపేట 20 మే 2022 51,470
వికారాబాద్ 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,470
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 51,470
యాదద్రి భువనగిరి : బంగారం ధర

యాదద్రి భువనగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీదర్ 20 మే 2022 62,250
హైదరాబాద్ 20 మే 2022 62,300
జాగిషియల్ 20 మే 2022 62,300
జంగావ్ 20 మే 2022 62,300
కామారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
కరీం నగర్ 20 మే 2022 62,300
ఖమ్మం 20 మే 2022 62,300
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 62,300
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 62,300
మెదక్ 20 మే 2022 62,300
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 20 మే 2022 62,300
మెహాబుబ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,300
నాగార్కుర్నూల్ 20 మే 2022 62,300
నల్గొండ 20 మే 2022 62,300
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 62,300
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 62,300
రాజన్న సిర్సిల్లా 20 మే 2022 62,300
రంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
సంగారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
సిద్దిపేట 20 మే 2022 62,300
సూర్యపేట 20 మే 2022 62,300
వికారాబాద్ 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,300
యాదద్రి భువనగిరి 20 మే 2022 62,300
యాదద్రి భువనగిరి : వెండి ధర